ควายเฒ่า https://oldbuff.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=20-02-2016&group=7&gblog=133 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=20-02-2016&group=7&gblog=133 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๑๓๐)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=20-02-2016&group=7&gblog=133 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=20-02-2016&group=7&gblog=133 Sat, 20 Feb 2016 6:24:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=19-02-2016&group=7&gblog=132 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=19-02-2016&group=7&gblog=132 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๑๒๙) ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=19-02-2016&group=7&gblog=132 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=19-02-2016&group=7&gblog=132 Fri, 19 Feb 2016 7:04:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=18-02-2016&group=7&gblog=131 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=18-02-2016&group=7&gblog=131 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๑๒๘)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=18-02-2016&group=7&gblog=131 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=18-02-2016&group=7&gblog=131 Thu, 18 Feb 2016 10:12:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=17-02-2016&group=7&gblog=130 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=17-02-2016&group=7&gblog=130 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๑๒๗)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=17-02-2016&group=7&gblog=130 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=17-02-2016&group=7&gblog=130 Wed, 17 Feb 2016 11:46:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=16-02-2016&group=7&gblog=129 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=16-02-2016&group=7&gblog=129 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๑๒๖)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=16-02-2016&group=7&gblog=129 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=16-02-2016&group=7&gblog=129 Tue, 16 Feb 2016 8:38:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=15-02-2016&group=7&gblog=128 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=15-02-2016&group=7&gblog=128 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๑๒๕)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=15-02-2016&group=7&gblog=128 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=15-02-2016&group=7&gblog=128 Mon, 15 Feb 2016 9:47:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=12-02-2016&group=7&gblog=127 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=12-02-2016&group=7&gblog=127 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๑๒๔)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=12-02-2016&group=7&gblog=127 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=12-02-2016&group=7&gblog=127 Fri, 12 Feb 2016 12:02:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=11-02-2016&group=7&gblog=126 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=11-02-2016&group=7&gblog=126 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๑๒๓)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=11-02-2016&group=7&gblog=126 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=11-02-2016&group=7&gblog=126 Thu, 11 Feb 2016 18:03:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=10-02-2016&group=7&gblog=125 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=10-02-2016&group=7&gblog=125 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๑๒๒)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=10-02-2016&group=7&gblog=125 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=10-02-2016&group=7&gblog=125 Wed, 10 Feb 2016 11:19:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-02-2016&group=7&gblog=124 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-02-2016&group=7&gblog=124 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๑๒๑)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-02-2016&group=7&gblog=124 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-02-2016&group=7&gblog=124 Tue, 09 Feb 2016 10:07:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=08-02-2016&group=7&gblog=123 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=08-02-2016&group=7&gblog=123 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๑๒๐)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=08-02-2016&group=7&gblog=123 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=08-02-2016&group=7&gblog=123 Mon, 08 Feb 2016 12:39:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=07-02-2016&group=7&gblog=122 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=07-02-2016&group=7&gblog=122 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๑๑๙)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=07-02-2016&group=7&gblog=122 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=07-02-2016&group=7&gblog=122 Sun, 07 Feb 2016 8:18:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=06-02-2016&group=7&gblog=121 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=06-02-2016&group=7&gblog=121 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๑๑๘)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=06-02-2016&group=7&gblog=121 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=06-02-2016&group=7&gblog=121 Sat, 06 Feb 2016 8:00:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=05-02-2016&group=7&gblog=120 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=05-02-2016&group=7&gblog=120 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๑๑๗)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=05-02-2016&group=7&gblog=120 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=05-02-2016&group=7&gblog=120 Fri, 05 Feb 2016 10:00:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=04-02-2016&group=7&gblog=119 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=04-02-2016&group=7&gblog=119 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๑๑๖)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=04-02-2016&group=7&gblog=119 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=04-02-2016&group=7&gblog=119 Thu, 04 Feb 2016 10:09:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=03-02-2016&group=7&gblog=118 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=03-02-2016&group=7&gblog=118 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๑๑๕)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=03-02-2016&group=7&gblog=118 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=03-02-2016&group=7&gblog=118 Wed, 03 Feb 2016 10:31:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=02-02-2016&group=7&gblog=117 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=02-02-2016&group=7&gblog=117 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๑๑๔)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=02-02-2016&group=7&gblog=117 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=02-02-2016&group=7&gblog=117 Tue, 02 Feb 2016 6:52:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=01-02-2016&group=7&gblog=116 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=01-02-2016&group=7&gblog=116 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๑๑๓)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=01-02-2016&group=7&gblog=116 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=01-02-2016&group=7&gblog=116 Mon, 01 Feb 2016 6:50:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=31-01-2016&group=7&gblog=115 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=31-01-2016&group=7&gblog=115 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๑๑๒)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=31-01-2016&group=7&gblog=115 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=31-01-2016&group=7&gblog=115 Sun, 31 Jan 2016 9:39:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=30-01-2016&group=7&gblog=114 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=30-01-2016&group=7&gblog=114 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๑๑๑)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=30-01-2016&group=7&gblog=114 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=30-01-2016&group=7&gblog=114 Sat, 30 Jan 2016 8:49:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=29-01-2016&group=7&gblog=113 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=29-01-2016&group=7&gblog=113 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๑๑๐)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=29-01-2016&group=7&gblog=113 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=29-01-2016&group=7&gblog=113 Fri, 29 Jan 2016 10:59:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=28-01-2016&group=7&gblog=112 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=28-01-2016&group=7&gblog=112 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๑๐๙)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=28-01-2016&group=7&gblog=112 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=28-01-2016&group=7&gblog=112 Thu, 28 Jan 2016 10:37:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=27-01-2016&group=7&gblog=111 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=27-01-2016&group=7&gblog=111 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๑๐๘)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=27-01-2016&group=7&gblog=111 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=27-01-2016&group=7&gblog=111 Wed, 27 Jan 2016 12:04:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=26-01-2016&group=7&gblog=110 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=26-01-2016&group=7&gblog=110 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๑๐๗)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=26-01-2016&group=7&gblog=110 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=26-01-2016&group=7&gblog=110 Tue, 26 Jan 2016 7:37:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=25-01-2016&group=7&gblog=109 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=25-01-2016&group=7&gblog=109 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๑๐๖)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=25-01-2016&group=7&gblog=109 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=25-01-2016&group=7&gblog=109 Mon, 25 Jan 2016 7:04:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=24-01-2016&group=7&gblog=108 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=24-01-2016&group=7&gblog=108 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๑๐๕)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=24-01-2016&group=7&gblog=108 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=24-01-2016&group=7&gblog=108 Sun, 24 Jan 2016 9:58:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=23-01-2016&group=7&gblog=107 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=23-01-2016&group=7&gblog=107 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๑๐๔)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=23-01-2016&group=7&gblog=107 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=23-01-2016&group=7&gblog=107 Sat, 23 Jan 2016 13:15:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=22-01-2016&group=7&gblog=106 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=22-01-2016&group=7&gblog=106 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๑๐๓)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=22-01-2016&group=7&gblog=106 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=22-01-2016&group=7&gblog=106 Fri, 22 Jan 2016 12:05:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=21-01-2016&group=7&gblog=105 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=21-01-2016&group=7&gblog=105 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๑๐๒)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=21-01-2016&group=7&gblog=105 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=21-01-2016&group=7&gblog=105 Thu, 21 Jan 2016 12:15:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=20-01-2016&group=7&gblog=104 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=20-01-2016&group=7&gblog=104 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๑๐๑)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=20-01-2016&group=7&gblog=104 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=20-01-2016&group=7&gblog=104 Wed, 20 Jan 2016 15:00:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=19-01-2016&group=7&gblog=103 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=19-01-2016&group=7&gblog=103 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๑๐๐)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=19-01-2016&group=7&gblog=103 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=19-01-2016&group=7&gblog=103 Tue, 19 Jan 2016 10:59:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=17-01-2016&group=7&gblog=102 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=17-01-2016&group=7&gblog=102 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๙๙)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=17-01-2016&group=7&gblog=102 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=17-01-2016&group=7&gblog=102 Sun, 17 Jan 2016 10:51:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=16-01-2016&group=7&gblog=101 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=16-01-2016&group=7&gblog=101 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๙๘)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=16-01-2016&group=7&gblog=101 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=16-01-2016&group=7&gblog=101 Sat, 16 Jan 2016 7:46:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=15-01-2016&group=7&gblog=100 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=15-01-2016&group=7&gblog=100 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๙๗)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=15-01-2016&group=7&gblog=100 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=15-01-2016&group=7&gblog=100 Fri, 15 Jan 2016 11:41:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=14-01-2016&group=7&gblog=99 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=14-01-2016&group=7&gblog=99 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๙๖)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=14-01-2016&group=7&gblog=99 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=14-01-2016&group=7&gblog=99 Thu, 14 Jan 2016 14:15:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=13-01-2016&group=7&gblog=98 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=13-01-2016&group=7&gblog=98 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๙๕)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=13-01-2016&group=7&gblog=98 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=13-01-2016&group=7&gblog=98 Wed, 13 Jan 2016 15:04:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=12-01-2016&group=7&gblog=97 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=12-01-2016&group=7&gblog=97 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๙๔)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=12-01-2016&group=7&gblog=97 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=12-01-2016&group=7&gblog=97 Tue, 12 Jan 2016 14:17:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=11-01-2016&group=7&gblog=95 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=11-01-2016&group=7&gblog=95 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๙๓)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=11-01-2016&group=7&gblog=95 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=11-01-2016&group=7&gblog=95 Mon, 11 Jan 2016 13:40:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=10-01-2016&group=7&gblog=94 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=10-01-2016&group=7&gblog=94 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๙๒)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=10-01-2016&group=7&gblog=94 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=10-01-2016&group=7&gblog=94 Sun, 10 Jan 2016 10:05:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-01-2016&group=7&gblog=93 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-01-2016&group=7&gblog=93 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๙๑)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-01-2016&group=7&gblog=93 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-01-2016&group=7&gblog=93 Sat, 09 Jan 2016 10:19:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=08-01-2016&group=7&gblog=92 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=08-01-2016&group=7&gblog=92 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๙๐)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=08-01-2016&group=7&gblog=92 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=08-01-2016&group=7&gblog=92 Fri, 08 Jan 2016 7:22:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=06-01-2016&group=7&gblog=91 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=06-01-2016&group=7&gblog=91 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๘๙)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=06-01-2016&group=7&gblog=91 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=06-01-2016&group=7&gblog=91 Wed, 06 Jan 2016 14:27:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=05-01-2016&group=7&gblog=90 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=05-01-2016&group=7&gblog=90 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๘๘)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=05-01-2016&group=7&gblog=90 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=05-01-2016&group=7&gblog=90 Tue, 05 Jan 2016 14:21:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=04-01-2016&group=7&gblog=89 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=04-01-2016&group=7&gblog=89 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๘๗)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=04-01-2016&group=7&gblog=89 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=04-01-2016&group=7&gblog=89 Mon, 04 Jan 2016 17:29:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=03-01-2016&group=7&gblog=88 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=03-01-2016&group=7&gblog=88 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๘๖)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=03-01-2016&group=7&gblog=88 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=03-01-2016&group=7&gblog=88 Sun, 03 Jan 2016 18:22:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=02-01-2016&group=7&gblog=87 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=02-01-2016&group=7&gblog=87 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๘๕)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=02-01-2016&group=7&gblog=87 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=02-01-2016&group=7&gblog=87 Sat, 02 Jan 2016 7:02:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=21-12-2015&group=7&gblog=86 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=21-12-2015&group=7&gblog=86 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๘๔)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=21-12-2015&group=7&gblog=86 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=21-12-2015&group=7&gblog=86 Mon, 21 Dec 2015 12:15:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=20-12-2015&group=7&gblog=85 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=20-12-2015&group=7&gblog=85 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๘๓)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=20-12-2015&group=7&gblog=85 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=20-12-2015&group=7&gblog=85 Sun, 20 Dec 2015 12:23:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=19-12-2015&group=7&gblog=84 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=19-12-2015&group=7&gblog=84 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๘๒)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=19-12-2015&group=7&gblog=84 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=19-12-2015&group=7&gblog=84 Sat, 19 Dec 2015 14:31:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=18-12-2015&group=7&gblog=83 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=18-12-2015&group=7&gblog=83 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๘๑)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=18-12-2015&group=7&gblog=83 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=18-12-2015&group=7&gblog=83 Fri, 18 Dec 2015 16:12:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=17-12-2015&group=7&gblog=82 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=17-12-2015&group=7&gblog=82 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๘๐)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=17-12-2015&group=7&gblog=82 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=17-12-2015&group=7&gblog=82 Thu, 17 Dec 2015 10:00:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=15-12-2015&group=7&gblog=81 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=15-12-2015&group=7&gblog=81 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๗๙)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=15-12-2015&group=7&gblog=81 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=15-12-2015&group=7&gblog=81 Tue, 15 Dec 2015 12:31:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=14-12-2015&group=7&gblog=80 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=14-12-2015&group=7&gblog=80 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๗๘)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=14-12-2015&group=7&gblog=80 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=14-12-2015&group=7&gblog=80 Mon, 14 Dec 2015 14:19:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=13-12-2015&group=7&gblog=79 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=13-12-2015&group=7&gblog=79 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๗๗)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=13-12-2015&group=7&gblog=79 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=13-12-2015&group=7&gblog=79 Sun, 13 Dec 2015 10:15:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=12-12-2015&group=7&gblog=78 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=12-12-2015&group=7&gblog=78 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๗๖)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=12-12-2015&group=7&gblog=78 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=12-12-2015&group=7&gblog=78 Sat, 12 Dec 2015 16:34:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=11-12-2015&group=7&gblog=77 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=11-12-2015&group=7&gblog=77 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๗๕)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=11-12-2015&group=7&gblog=77 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=11-12-2015&group=7&gblog=77 Fri, 11 Dec 2015 7:31:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=10-12-2015&group=7&gblog=76 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=10-12-2015&group=7&gblog=76 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๗๔)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=10-12-2015&group=7&gblog=76 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=10-12-2015&group=7&gblog=76 Thu, 10 Dec 2015 6:28:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-12-2015&group=7&gblog=75 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-12-2015&group=7&gblog=75 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๗๓)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-12-2015&group=7&gblog=75 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-12-2015&group=7&gblog=75 Wed, 09 Dec 2015 10:24:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=08-12-2015&group=7&gblog=74 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=08-12-2015&group=7&gblog=74 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๗๒)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=08-12-2015&group=7&gblog=74 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=08-12-2015&group=7&gblog=74 Tue, 08 Dec 2015 12:42:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=07-12-2015&group=7&gblog=73 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=07-12-2015&group=7&gblog=73 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๗๑)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=07-12-2015&group=7&gblog=73 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=07-12-2015&group=7&gblog=73 Mon, 07 Dec 2015 7:11:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=04-12-2015&group=7&gblog=72 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=04-12-2015&group=7&gblog=72 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๗๐)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=04-12-2015&group=7&gblog=72 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=04-12-2015&group=7&gblog=72 Fri, 04 Dec 2015 10:03:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=02-12-2015&group=7&gblog=71 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=02-12-2015&group=7&gblog=71 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๖๙)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=02-12-2015&group=7&gblog=71 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=02-12-2015&group=7&gblog=71 Wed, 02 Dec 2015 10:02:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=01-12-2015&group=7&gblog=70 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=01-12-2015&group=7&gblog=70 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๖๘)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=01-12-2015&group=7&gblog=70 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=01-12-2015&group=7&gblog=70 Tue, 01 Dec 2015 9:53:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=30-11-2015&group=7&gblog=69 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=30-11-2015&group=7&gblog=69 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๖๗)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=30-11-2015&group=7&gblog=69 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=30-11-2015&group=7&gblog=69 Mon, 30 Nov 2015 12:43:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=29-11-2015&group=7&gblog=68 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=29-11-2015&group=7&gblog=68 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๖๖)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=29-11-2015&group=7&gblog=68 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=29-11-2015&group=7&gblog=68 Sun, 29 Nov 2015 9:45:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=28-11-2015&group=7&gblog=67 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=28-11-2015&group=7&gblog=67 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๖๕)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=28-11-2015&group=7&gblog=67 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=28-11-2015&group=7&gblog=67 Sat, 28 Nov 2015 7:26:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=27-11-2015&group=7&gblog=66 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=27-11-2015&group=7&gblog=66 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๖๔)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=27-11-2015&group=7&gblog=66 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=27-11-2015&group=7&gblog=66 Fri, 27 Nov 2015 10:01:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=26-11-2015&group=7&gblog=65 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=26-11-2015&group=7&gblog=65 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๖๓)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=26-11-2015&group=7&gblog=65 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=26-11-2015&group=7&gblog=65 Thu, 26 Nov 2015 10:37:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=24-11-2015&group=7&gblog=64 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=24-11-2015&group=7&gblog=64 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๖๒)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=24-11-2015&group=7&gblog=64 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=24-11-2015&group=7&gblog=64 Tue, 24 Nov 2015 7:11:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=23-11-2015&group=7&gblog=63 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=23-11-2015&group=7&gblog=63 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๖๑)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=23-11-2015&group=7&gblog=63 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=23-11-2015&group=7&gblog=63 Mon, 23 Nov 2015 11:05:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=22-11-2015&group=7&gblog=62 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=22-11-2015&group=7&gblog=62 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๖๐)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=22-11-2015&group=7&gblog=62 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=22-11-2015&group=7&gblog=62 Sun, 22 Nov 2015 6:41:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=21-11-2015&group=7&gblog=61 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=21-11-2015&group=7&gblog=61 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๕๙)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=21-11-2015&group=7&gblog=61 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=21-11-2015&group=7&gblog=61 Sat, 21 Nov 2015 6:11:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=20-11-2015&group=7&gblog=60 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=20-11-2015&group=7&gblog=60 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๕๘)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=20-11-2015&group=7&gblog=60 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=20-11-2015&group=7&gblog=60 Fri, 20 Nov 2015 9:30:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=19-11-2015&group=7&gblog=59 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=19-11-2015&group=7&gblog=59 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๕๗)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=19-11-2015&group=7&gblog=59 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=19-11-2015&group=7&gblog=59 Thu, 19 Nov 2015 7:49:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=18-11-2015&group=7&gblog=58 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=18-11-2015&group=7&gblog=58 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๕๖)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=18-11-2015&group=7&gblog=58 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=18-11-2015&group=7&gblog=58 Wed, 18 Nov 2015 7:15:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=17-11-2015&group=7&gblog=57 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=17-11-2015&group=7&gblog=57 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๕๕)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=17-11-2015&group=7&gblog=57 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=17-11-2015&group=7&gblog=57 Tue, 17 Nov 2015 6:25:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=16-11-2015&group=7&gblog=56 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=16-11-2015&group=7&gblog=56 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๕๔)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=16-11-2015&group=7&gblog=56 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=16-11-2015&group=7&gblog=56 Mon, 16 Nov 2015 7:07:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=15-11-2015&group=7&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=15-11-2015&group=7&gblog=55 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๕๓)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=15-11-2015&group=7&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=15-11-2015&group=7&gblog=55 Sun, 15 Nov 2015 6:38:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=14-11-2015&group=7&gblog=54 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=14-11-2015&group=7&gblog=54 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๕๒)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=14-11-2015&group=7&gblog=54 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=14-11-2015&group=7&gblog=54 Sat, 14 Nov 2015 7:11:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=07-11-2015&group=7&gblog=53 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=07-11-2015&group=7&gblog=53 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๕๑)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=07-11-2015&group=7&gblog=53 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=07-11-2015&group=7&gblog=53 Sat, 07 Nov 2015 10:56:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=06-11-2015&group=7&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=06-11-2015&group=7&gblog=52 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๕๐)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=06-11-2015&group=7&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=06-11-2015&group=7&gblog=52 Fri, 06 Nov 2015 10:57:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=05-11-2015&group=7&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=05-11-2015&group=7&gblog=51 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๔๙)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=05-11-2015&group=7&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=05-11-2015&group=7&gblog=51 Thu, 05 Nov 2015 7:14:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=04-11-2015&group=7&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=04-11-2015&group=7&gblog=50 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๔๘)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=04-11-2015&group=7&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=04-11-2015&group=7&gblog=50 Wed, 04 Nov 2015 8:00:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=03-11-2015&group=7&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=03-11-2015&group=7&gblog=49 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๔๗)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=03-11-2015&group=7&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=03-11-2015&group=7&gblog=49 Tue, 03 Nov 2015 4:47:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=02-11-2015&group=7&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=02-11-2015&group=7&gblog=48 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๔๖)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=02-11-2015&group=7&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=02-11-2015&group=7&gblog=48 Mon, 02 Nov 2015 7:18:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=01-11-2015&group=7&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=01-11-2015&group=7&gblog=47 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๔๕)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=01-11-2015&group=7&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=01-11-2015&group=7&gblog=47 Sun, 01 Nov 2015 15:54:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=31-10-2015&group=7&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=31-10-2015&group=7&gblog=46 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๔๔)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=31-10-2015&group=7&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=31-10-2015&group=7&gblog=46 Sat, 31 Oct 2015 6:26:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=30-10-2015&group=7&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=30-10-2015&group=7&gblog=45 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๔๓)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=30-10-2015&group=7&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=30-10-2015&group=7&gblog=45 Fri, 30 Oct 2015 9:19:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=29-10-2015&group=7&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=29-10-2015&group=7&gblog=44 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๔๒)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=29-10-2015&group=7&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=29-10-2015&group=7&gblog=44 Thu, 29 Oct 2015 6:44:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=26-10-2015&group=7&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=26-10-2015&group=7&gblog=43 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๔๑)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=26-10-2015&group=7&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=26-10-2015&group=7&gblog=43 Mon, 26 Oct 2015 1:52:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=25-10-2015&group=7&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=25-10-2015&group=7&gblog=42 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๔๐)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=25-10-2015&group=7&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=25-10-2015&group=7&gblog=42 Sun, 25 Oct 2015 7:00:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=24-10-2015&group=7&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=24-10-2015&group=7&gblog=41 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๓๙)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=24-10-2015&group=7&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=24-10-2015&group=7&gblog=41 Sat, 24 Oct 2015 7:38:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=23-10-2015&group=7&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=23-10-2015&group=7&gblog=40 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๓๘)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=23-10-2015&group=7&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=23-10-2015&group=7&gblog=40 Fri, 23 Oct 2015 6:36:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=17-10-2015&group=7&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=17-10-2015&group=7&gblog=39 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๓๗)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=17-10-2015&group=7&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=17-10-2015&group=7&gblog=39 Sat, 17 Oct 2015 6:45:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=16-10-2015&group=7&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=16-10-2015&group=7&gblog=38 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๓๖)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=16-10-2015&group=7&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=16-10-2015&group=7&gblog=38 Fri, 16 Oct 2015 7:52:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=15-10-2015&group=7&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=15-10-2015&group=7&gblog=37 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๓๕)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=15-10-2015&group=7&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=15-10-2015&group=7&gblog=37 Thu, 15 Oct 2015 5:48:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=14-10-2015&group=7&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=14-10-2015&group=7&gblog=36 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๓๔)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=14-10-2015&group=7&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=14-10-2015&group=7&gblog=36 Wed, 14 Oct 2015 7:13:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=13-10-2015&group=7&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=13-10-2015&group=7&gblog=35 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๓๓)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=13-10-2015&group=7&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=13-10-2015&group=7&gblog=35 Tue, 13 Oct 2015 7:35:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=12-10-2015&group=7&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=12-10-2015&group=7&gblog=34 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๓๒)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=12-10-2015&group=7&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=12-10-2015&group=7&gblog=34 Mon, 12 Oct 2015 8:15:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=10-10-2015&group=7&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=10-10-2015&group=7&gblog=33 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๓๑)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=10-10-2015&group=7&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=10-10-2015&group=7&gblog=33 Sat, 10 Oct 2015 5:18:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-10-2015&group=7&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-10-2015&group=7&gblog=32 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๓๐)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-10-2015&group=7&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-10-2015&group=7&gblog=32 Fri, 09 Oct 2015 6:38:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=08-10-2015&group=7&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=08-10-2015&group=7&gblog=31 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๒๙)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=08-10-2015&group=7&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=08-10-2015&group=7&gblog=31 Thu, 08 Oct 2015 7:40:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=07-10-2015&group=7&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=07-10-2015&group=7&gblog=30 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๒๘)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=07-10-2015&group=7&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=07-10-2015&group=7&gblog=30 Wed, 07 Oct 2015 12:00:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=06-10-2015&group=7&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=06-10-2015&group=7&gblog=29 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๒๗)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=06-10-2015&group=7&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=06-10-2015&group=7&gblog=29 Tue, 06 Oct 2015 15:57:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=05-10-2015&group=7&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=05-10-2015&group=7&gblog=28 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๒๖)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=05-10-2015&group=7&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=05-10-2015&group=7&gblog=28 Mon, 05 Oct 2015 11:02:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=04-10-2015&group=7&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=04-10-2015&group=7&gblog=27 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๒๕)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=04-10-2015&group=7&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=04-10-2015&group=7&gblog=27 Sun, 04 Oct 2015 6:23:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=02-10-2015&group=7&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=02-10-2015&group=7&gblog=26 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๒๔)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=02-10-2015&group=7&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=02-10-2015&group=7&gblog=26 Fri, 02 Oct 2015 6:53:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=01-10-2015&group=7&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=01-10-2015&group=7&gblog=25 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๒๓)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=01-10-2015&group=7&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=01-10-2015&group=7&gblog=25 Thu, 01 Oct 2015 7:12:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=29-09-2015&group=7&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=29-09-2015&group=7&gblog=24 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๒๒)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=29-09-2015&group=7&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=29-09-2015&group=7&gblog=24 Tue, 29 Sep 2015 17:37:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=28-09-2015&group=7&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=28-09-2015&group=7&gblog=23 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๒๑)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=28-09-2015&group=7&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=28-09-2015&group=7&gblog=23 Mon, 28 Sep 2015 17:28:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=26-09-2015&group=7&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=26-09-2015&group=7&gblog=22 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๒๐)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=26-09-2015&group=7&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=26-09-2015&group=7&gblog=22 Sat, 26 Sep 2015 18:49:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=25-09-2015&group=7&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=25-09-2015&group=7&gblog=21 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๑๙)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=25-09-2015&group=7&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=25-09-2015&group=7&gblog=21 Fri, 25 Sep 2015 21:39:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=24-09-2015&group=7&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=24-09-2015&group=7&gblog=20 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๑๘)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=24-09-2015&group=7&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=24-09-2015&group=7&gblog=20 Thu, 24 Sep 2015 20:47:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=23-09-2015&group=7&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=23-09-2015&group=7&gblog=18 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๑๗)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=23-09-2015&group=7&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=23-09-2015&group=7&gblog=18 Wed, 23 Sep 2015 6:57:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=22-09-2015&group=7&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=22-09-2015&group=7&gblog=17 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๑๖)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=22-09-2015&group=7&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=22-09-2015&group=7&gblog=17 Tue, 22 Sep 2015 17:06:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=21-09-2015&group=7&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=21-09-2015&group=7&gblog=16 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๑๕)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=21-09-2015&group=7&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=21-09-2015&group=7&gblog=16 Mon, 21 Sep 2015 14:48:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=18-09-2015&group=7&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=18-09-2015&group=7&gblog=15 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๑๔)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=18-09-2015&group=7&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=18-09-2015&group=7&gblog=15 Fri, 18 Sep 2015 15:49:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=17-09-2015&group=7&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=17-09-2015&group=7&gblog=14 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๑๓)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=17-09-2015&group=7&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=17-09-2015&group=7&gblog=14 Thu, 17 Sep 2015 21:34:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=16-09-2015&group=7&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=16-09-2015&group=7&gblog=13 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๑๒)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=16-09-2015&group=7&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=16-09-2015&group=7&gblog=13 Wed, 16 Sep 2015 19:45:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=15-09-2015&group=7&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=15-09-2015&group=7&gblog=12 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๑๑)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=15-09-2015&group=7&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=15-09-2015&group=7&gblog=12 Tue, 15 Sep 2015 19:40:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=13-09-2015&group=7&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=13-09-2015&group=7&gblog=11 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๑๐)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=13-09-2015&group=7&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=13-09-2015&group=7&gblog=11 Sun, 13 Sep 2015 20:46:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=12-09-2015&group=7&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=12-09-2015&group=7&gblog=10 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๙)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=12-09-2015&group=7&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=12-09-2015&group=7&gblog=10 Sat, 12 Sep 2015 18:39:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=03-04-2016&group=6&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=03-04-2016&group=6&gblog=13 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันลืมไม่ได้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=03-04-2016&group=6&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=03-04-2016&group=6&gblog=13 Sun, 03 Apr 2016 5:34:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=19-08-2015&group=6&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=19-08-2015&group=6&gblog=12 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[รักเป็นเช่นสายน้ำ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=19-08-2015&group=6&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=19-08-2015&group=6&gblog=12 Wed, 19 Aug 2015 21:24:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=06-07-2015&group=6&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=06-07-2015&group=6&gblog=11 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์ (๑๑)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=06-07-2015&group=6&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=06-07-2015&group=6&gblog=11 Mon, 06 Jul 2015 14:32:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=05-07-2015&group=6&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=05-07-2015&group=6&gblog=10 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์ (๑๐)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=05-07-2015&group=6&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=05-07-2015&group=6&gblog=10 Sun, 05 Jul 2015 17:10:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=01-10-2017&group=5&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=01-10-2017&group=5&gblog=31 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[หัว K..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=01-10-2017&group=5&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=01-10-2017&group=5&gblog=31 Sun, 01 Oct 2017 8:52:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=15-09-2017&group=5&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=15-09-2017&group=5&gblog=30 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อไร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=15-09-2017&group=5&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=15-09-2017&group=5&gblog=30 Fri, 15 Sep 2017 7:58:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=05-09-2017&group=5&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=05-09-2017&group=5&gblog=29 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่อยากบอกใคร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=05-09-2017&group=5&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=05-09-2017&group=5&gblog=29 Tue, 05 Sep 2017 14:00:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=25-08-2017&group=5&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=25-08-2017&group=5&gblog=28 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[โลกกว้าง-ทางแคบ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=25-08-2017&group=5&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=25-08-2017&group=5&gblog=28 Fri, 25 Aug 2017 15:49:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=21-08-2017&group=5&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=21-08-2017&group=5&gblog=27 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ให้คิดเอง?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=21-08-2017&group=5&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=21-08-2017&group=5&gblog=27 Mon, 21 Aug 2017 15:29:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=04-08-2017&group=5&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=04-08-2017&group=5&gblog=26 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำท่วมปาก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=04-08-2017&group=5&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=04-08-2017&group=5&gblog=26 Fri, 04 Aug 2017 6:38:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=25-07-2017&group=5&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=25-07-2017&group=5&gblog=25 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เลิกเผือก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=25-07-2017&group=5&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=25-07-2017&group=5&gblog=25 Tue, 25 Jul 2017 8:55:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-07-2017&group=5&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-07-2017&group=5&gblog=24 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าหลงใหล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-07-2017&group=5&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-07-2017&group=5&gblog=24 Sun, 09 Jul 2017 8:35:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=18-06-2017&group=5&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=18-06-2017&group=5&gblog=23 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ทน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=18-06-2017&group=5&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=18-06-2017&group=5&gblog=23 Sun, 18 Jun 2017 20:18:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=30-05-2017&group=5&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=30-05-2017&group=5&gblog=22 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้าหากในวันนั้นไร้ขวัญจิต]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=30-05-2017&group=5&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=30-05-2017&group=5&gblog=22 Tue, 30 May 2017 20:46:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=07-09-2016&group=5&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=07-09-2016&group=5&gblog=21 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่มีตามสมมุติ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=07-09-2016&group=5&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=07-09-2016&group=5&gblog=21 Wed, 07 Sep 2016 20:41:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-07-2016&group=5&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-07-2016&group=5&gblog=20 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอพักรบ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-07-2016&group=5&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-07-2016&group=5&gblog=20 Sat, 09 Jul 2016 11:47:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=18-06-2016&group=5&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=18-06-2016&group=5&gblog=19 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เกี่ยวไรกัน?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=18-06-2016&group=5&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=18-06-2016&group=5&gblog=19 Sat, 18 Jun 2016 11:45:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=15-06-2016&group=5&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=15-06-2016&group=5&gblog=18 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เรานี้ก็สัตว์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=15-06-2016&group=5&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=15-06-2016&group=5&gblog=18 Wed, 15 Jun 2016 13:03:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=18-03-2016&group=5&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=18-03-2016&group=5&gblog=17 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[แม่นบ่?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=18-03-2016&group=5&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=18-03-2016&group=5&gblog=17 Fri, 18 Mar 2016 22:26:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=13-03-2016&group=5&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=13-03-2016&group=5&gblog=16 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ละไม่ลง - ปลงไม่เป็น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=13-03-2016&group=5&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=13-03-2016&group=5&gblog=16 Sun, 13 Mar 2016 9:36:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=06-03-2016&group=5&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=06-03-2016&group=5&gblog=15 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[จริยธรรม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=06-03-2016&group=5&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=06-03-2016&group=5&gblog=15 Sun, 06 Mar 2016 19:57:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=05-03-2016&group=5&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=05-03-2016&group=5&gblog=14 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ดาวกับดิน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=05-03-2016&group=5&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=05-03-2016&group=5&gblog=14 Sat, 05 Mar 2016 20:05:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=30-12-2015&group=5&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=30-12-2015&group=5&gblog=13 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[คนอย่างกู]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=30-12-2015&group=5&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=30-12-2015&group=5&gblog=13 Wed, 30 Dec 2015 18:36:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=03-12-2015&group=5&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=03-12-2015&group=5&gblog=12 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ทหารพระราชา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=03-12-2015&group=5&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=03-12-2015&group=5&gblog=12 Thu, 03 Dec 2015 7:40:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=08-11-2015&group=5&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=08-11-2015&group=5&gblog=11 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ผีเสื้อพิษ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=08-11-2015&group=5&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=08-11-2015&group=5&gblog=11 Sun, 08 Nov 2015 10:30:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=11-10-2015&group=5&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=11-10-2015&group=5&gblog=10 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เครื่องแบบทหารบก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=11-10-2015&group=5&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=11-10-2015&group=5&gblog=10 Sun, 11 Oct 2015 6:14:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=13-10-2017&group=4&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=13-10-2017&group=4&gblog=34 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ตามรอยพ่อ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=13-10-2017&group=4&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=13-10-2017&group=4&gblog=34 Fri, 13 Oct 2017 10:03:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=26-09-2017&group=4&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=26-09-2017&group=4&gblog=33 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[นางแก้ว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=26-09-2017&group=4&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=26-09-2017&group=4&gblog=33 Tue, 26 Sep 2017 8:48:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=10-09-2017&group=4&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=10-09-2017&group=4&gblog=31 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[สอนศิษย์ให้เป็นโจร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=10-09-2017&group=4&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=10-09-2017&group=4&gblog=31 Sun, 10 Sep 2017 10:29:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=31-07-2017&group=4&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=31-07-2017&group=4&gblog=30 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เซินกา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=31-07-2017&group=4&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=31-07-2017&group=4&gblog=30 Mon, 31 Jul 2017 10:29:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=29-07-2017&group=4&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=29-07-2017&group=4&gblog=29 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เรือนจำใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=29-07-2017&group=4&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=29-07-2017&group=4&gblog=29 Sat, 29 Jul 2017 12:20:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=20-04-2017&group=4&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=20-04-2017&group=4&gblog=27 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เธอและเขา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=20-04-2017&group=4&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=20-04-2017&group=4&gblog=27 Thu, 20 Apr 2017 3:26:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=04-04-2017&group=4&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=04-04-2017&group=4&gblog=26 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[บ้านนี้อยู่ดีเพราะมีศีล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=04-04-2017&group=4&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=04-04-2017&group=4&gblog=26 Tue, 04 Apr 2017 4:19:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=24-01-2017&group=4&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=24-01-2017&group=4&gblog=25 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[แมงมุม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=24-01-2017&group=4&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=24-01-2017&group=4&gblog=25 Tue, 24 Jan 2017 9:15:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=18-11-2016&group=4&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=18-11-2016&group=4&gblog=24 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[พระเจ้าของฉัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=18-11-2016&group=4&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=18-11-2016&group=4&gblog=24 Fri, 18 Nov 2016 12:07:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=11-11-2016&group=4&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=11-11-2016&group=4&gblog=23 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝนหลวง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=11-11-2016&group=4&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=11-11-2016&group=4&gblog=23 Fri, 11 Nov 2016 12:03:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=01-11-2016&group=4&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=01-11-2016&group=4&gblog=22 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ธ สถิต ณ ใจไทย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=01-11-2016&group=4&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=01-11-2016&group=4&gblog=22 Tue, 01 Nov 2016 15:30:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=23-10-2016&group=4&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=23-10-2016&group=4&gblog=21 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ประโคมย่ำยาม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=23-10-2016&group=4&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=23-10-2016&group=4&gblog=21 Sun, 23 Oct 2016 10:35:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=14-10-2016&group=4&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=14-10-2016&group=4&gblog=20 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ขวัญปวงข้าประชาไทย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=14-10-2016&group=4&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=14-10-2016&group=4&gblog=20 Fri, 14 Oct 2016 8:34:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=22-09-2016&group=4&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=22-09-2016&group=4&gblog=19 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[นักรบรับจ้าง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=22-09-2016&group=4&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=22-09-2016&group=4&gblog=19 Thu, 22 Sep 2016 10:56:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=17-08-2016&group=4&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=17-08-2016&group=4&gblog=18 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[สตรีก็ถึงพระธรรมได้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=17-08-2016&group=4&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=17-08-2016&group=4&gblog=18 Wed, 17 Aug 2016 16:24:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=05-07-2016&group=4&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=05-07-2016&group=4&gblog=17 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[มิตร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=05-07-2016&group=4&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=05-07-2016&group=4&gblog=17 Tue, 05 Jul 2016 11:29:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=15-03-2016&group=4&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=15-03-2016&group=4&gblog=16 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[“เอี่ยม”]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=15-03-2016&group=4&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=15-03-2016&group=4&gblog=16 Tue, 15 Mar 2016 15:41:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=22-02-2016&group=4&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=22-02-2016&group=4&gblog=15 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[มาฆบูชา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=22-02-2016&group=4&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=22-02-2016&group=4&gblog=15 Mon, 22 Feb 2016 12:34:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=16-12-2015&group=4&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=16-12-2015&group=4&gblog=14 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ส่งเสด็จด้วยอาลัย (กลอนเก่า)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=16-12-2015&group=4&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=16-12-2015&group=4&gblog=14 Wed, 16 Dec 2015 11:41:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=18-10-2015&group=4&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=18-10-2015&group=4&gblog=13 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[“ชัช อุบลจินดา” พระเอกตัวจริง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=18-10-2015&group=4&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=18-10-2015&group=4&gblog=13 Sun, 18 Oct 2015 7:38:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=20-08-2015&group=4&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=20-08-2015&group=4&gblog=12 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ยาย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=20-08-2015&group=4&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=20-08-2015&group=4&gblog=12 Thu, 20 Aug 2015 20:25:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=17-08-2017&group=3&gblog=61 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=17-08-2017&group=3&gblog=61 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่กล้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=17-08-2017&group=3&gblog=61 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=17-08-2017&group=3&gblog=61 Thu, 17 Aug 2017 15:53:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=21-05-2017&group=3&gblog=60 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=21-05-2017&group=3&gblog=60 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[แค่คิดถึง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=21-05-2017&group=3&gblog=60 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=21-05-2017&group=3&gblog=60 Sun, 21 May 2017 9:53:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=13-05-2017&group=3&gblog=59 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=13-05-2017&group=3&gblog=59 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากให้ประหาร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=13-05-2017&group=3&gblog=59 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=13-05-2017&group=3&gblog=59 Sat, 13 May 2017 9:30:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=13-04-2017&group=3&gblog=58 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=13-04-2017&group=3&gblog=58 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[สมิหลา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=13-04-2017&group=3&gblog=58 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=13-04-2017&group=3&gblog=58 Thu, 13 Apr 2017 9:22:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=28-03-2017&group=3&gblog=57 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=28-03-2017&group=3&gblog=57 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[จงเข้าใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=28-03-2017&group=3&gblog=57 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=28-03-2017&group=3&gblog=57 Tue, 28 Mar 2017 5:56:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=12-03-2017&group=3&gblog=56 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=12-03-2017&group=3&gblog=56 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[น้อมรับสารภาพ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=12-03-2017&group=3&gblog=56 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=12-03-2017&group=3&gblog=56 Sun, 12 Mar 2017 5:24:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=29-11-2016&group=3&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=29-11-2016&group=3&gblog=55 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เก่าเกิน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=29-11-2016&group=3&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=29-11-2016&group=3&gblog=55 Tue, 29 Nov 2016 12:36:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=28-08-2016&group=3&gblog=54 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=28-08-2016&group=3&gblog=54 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[คำรำพันในคืนนี้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=28-08-2016&group=3&gblog=54 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=28-08-2016&group=3&gblog=54 Sun, 28 Aug 2016 20:15:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=24-08-2016&group=3&gblog=53 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=24-08-2016&group=3&gblog=53 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[หน้ากาก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=24-08-2016&group=3&gblog=53 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=24-08-2016&group=3&gblog=53 Wed, 24 Aug 2016 10:02:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=10-08-2016&group=3&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=10-08-2016&group=3&gblog=52 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[แผลเก่า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=10-08-2016&group=3&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=10-08-2016&group=3&gblog=52 Wed, 10 Aug 2016 15:54:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=29-07-2016&group=3&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=29-07-2016&group=3&gblog=51 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เขาน้อย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=29-07-2016&group=3&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=29-07-2016&group=3&gblog=51 Fri, 29 Jul 2016 9:46:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=25-07-2016&group=3&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=25-07-2016&group=3&gblog=50 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพื่อนหลังห้อง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=25-07-2016&group=3&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=25-07-2016&group=3&gblog=50 Mon, 25 Jul 2016 10:18:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=07-06-2016&group=3&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=07-06-2016&group=3&gblog=49 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[จู่จู่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=07-06-2016&group=3&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=07-06-2016&group=3&gblog=49 Tue, 07 Jun 2016 18:19:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=02-06-2016&group=3&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=02-06-2016&group=3&gblog=48 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[หยุดเศร้านะ..ที่รัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=02-06-2016&group=3&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=02-06-2016&group=3&gblog=48 Thu, 02 Jun 2016 15:55:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=23-05-2016&group=3&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=23-05-2016&group=3&gblog=47 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[กลับมาอีกแล้ว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=23-05-2016&group=3&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=23-05-2016&group=3&gblog=47 Mon, 23 May 2016 10:00:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=15-05-2016&group=3&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=15-05-2016&group=3&gblog=46 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ช่วยไขความ..ตามตรง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=15-05-2016&group=3&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=15-05-2016&group=3&gblog=46 Sun, 15 May 2016 9:49:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=08-05-2016&group=3&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=08-05-2016&group=3&gblog=45 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เงามายา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=08-05-2016&group=3&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=08-05-2016&group=3&gblog=45 Sun, 08 May 2016 5:25:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=30-03-2016&group=3&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=30-03-2016&group=3&gblog=44 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[จะมีใครรู้ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=30-03-2016&group=3&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=30-03-2016&group=3&gblog=44 Wed, 30 Mar 2016 13:45:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=24-03-2016&group=3&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=24-03-2016&group=3&gblog=43 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[หยุด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=24-03-2016&group=3&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=24-03-2016&group=3&gblog=43 Thu, 24 Mar 2016 8:11:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=21-03-2016&group=3&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=21-03-2016&group=3&gblog=42 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[กล่อมตัวเอง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=21-03-2016&group=3&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=21-03-2016&group=3&gblog=42 Mon, 21 Mar 2016 21:19:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=10-03-2016&group=3&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=10-03-2016&group=3&gblog=41 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เสียงเศร้าจากเจ้ากลอย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=10-03-2016&group=3&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=10-03-2016&group=3&gblog=41 Thu, 10 Mar 2016 20:07:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-03-2016&group=3&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-03-2016&group=3&gblog=40 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เสียงขลุ่ยครวญ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-03-2016&group=3&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-03-2016&group=3&gblog=40 Wed, 09 Mar 2016 21:01:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=07-03-2016&group=3&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=07-03-2016&group=3&gblog=39 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เหงา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=07-03-2016&group=3&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=07-03-2016&group=3&gblog=39 Mon, 07 Mar 2016 20:03:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=03-03-2016&group=3&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=03-03-2016&group=3&gblog=38 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอโทษที่พลั้งพล่อย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=03-03-2016&group=3&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=03-03-2016&group=3&gblog=38 Thu, 03 Mar 2016 11:07:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=29-02-2016&group=3&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=29-02-2016&group=3&gblog=37 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ปราณบุรี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=29-02-2016&group=3&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=29-02-2016&group=3&gblog=37 Mon, 29 Feb 2016 22:08:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=28-02-2016&group=3&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=28-02-2016&group=3&gblog=36 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ล่องลอยไร้ร่องรอย ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=28-02-2016&group=3&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=28-02-2016&group=3&gblog=36 Sun, 28 Feb 2016 7:57:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=23-02-2016&group=3&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=23-02-2016&group=3&gblog=35 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[แย่งกันมาตาย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=23-02-2016&group=3&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=23-02-2016&group=3&gblog=35 Tue, 23 Feb 2016 12:00:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=21-02-2016&group=3&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=21-02-2016&group=3&gblog=34 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[คอย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=21-02-2016&group=3&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=21-02-2016&group=3&gblog=34 Sun, 21 Feb 2016 9:32:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=29-12-2015&group=3&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=29-12-2015&group=3&gblog=33 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ตายเพราะความหวาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=29-12-2015&group=3&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=29-12-2015&group=3&gblog=33 Tue, 29 Dec 2015 15:16:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=28-12-2015&group=3&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=28-12-2015&group=3&gblog=32 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[สายรุ้ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=28-12-2015&group=3&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=28-12-2015&group=3&gblog=32 Mon, 28 Dec 2015 15:06:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=05-12-2015&group=3&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=05-12-2015&group=3&gblog=31 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดถึงพ่อ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=05-12-2015&group=3&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=05-12-2015&group=3&gblog=31 Sat, 05 Dec 2015 22:03:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=25-11-2015&group=3&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=25-11-2015&group=3&gblog=30 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้าพเจ้าวิเวกเฉกเช่นท่าน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=25-11-2015&group=3&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=25-11-2015&group=3&gblog=30 Wed, 25 Nov 2015 21:20:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=27-09-2015&group=3&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=27-09-2015&group=3&gblog=29 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ยังคงคอย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=27-09-2015&group=3&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=27-09-2015&group=3&gblog=29 Sun, 27 Sep 2015 16:30:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=10-09-2015&group=3&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=10-09-2015&group=3&gblog=28 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ยังสถิตสนิทใน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=10-09-2015&group=3&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=10-09-2015&group=3&gblog=28 Thu, 10 Sep 2015 9:49:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=02-09-2015&group=3&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=02-09-2015&group=3&gblog=27 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[แม่ดอกฟ้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=02-09-2015&group=3&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=02-09-2015&group=3&gblog=27 Wed, 02 Sep 2015 21:18:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=01-09-2015&group=3&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=01-09-2015&group=3&gblog=26 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเหงา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=01-09-2015&group=3&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=01-09-2015&group=3&gblog=26 Tue, 01 Sep 2015 21:43:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=30-08-2015&group=3&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=30-08-2015&group=3&gblog=25 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากให้ประหาร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=30-08-2015&group=3&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=30-08-2015&group=3&gblog=25 Sun, 30 Aug 2015 21:23:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=29-08-2015&group=3&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=29-08-2015&group=3&gblog=24 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ใต้ดินดาลปราณบุรี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=29-08-2015&group=3&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=29-08-2015&group=3&gblog=24 Sat, 29 Aug 2015 21:25:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=27-08-2015&group=3&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=27-08-2015&group=3&gblog=23 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[คำสัญญาจากผีตองเหลือง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=27-08-2015&group=3&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=27-08-2015&group=3&gblog=23 Thu, 27 Aug 2015 20:54:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=26-08-2015&group=3&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=26-08-2015&group=3&gblog=22 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อมองจันทร์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=26-08-2015&group=3&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=26-08-2015&group=3&gblog=22 Wed, 26 Aug 2015 21:04:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=15-08-2015&group=3&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=15-08-2015&group=3&gblog=21 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[คำบอกถึงดอกฟ้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=15-08-2015&group=3&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=15-08-2015&group=3&gblog=21 Sat, 15 Aug 2015 21:58:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=14-08-2015&group=3&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=14-08-2015&group=3&gblog=20 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[อเวรา โหนฺตุ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=14-08-2015&group=3&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=14-08-2015&group=3&gblog=20 Fri, 14 Aug 2015 20:12:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-08-2015&group=3&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-08-2015&group=3&gblog=19 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ดวงแด..รู้ด้วยเทอญ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-08-2015&group=3&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-08-2015&group=3&gblog=19 Sun, 09 Aug 2015 17:09:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=07-08-2015&group=3&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=07-08-2015&group=3&gblog=18 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ลานระทม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=07-08-2015&group=3&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=07-08-2015&group=3&gblog=18 Fri, 07 Aug 2015 22:11:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=05-08-2015&group=3&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=05-08-2015&group=3&gblog=17 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[นึกไม่ออก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=05-08-2015&group=3&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=05-08-2015&group=3&gblog=17 Wed, 05 Aug 2015 22:17:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=04-08-2015&group=3&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=04-08-2015&group=3&gblog=16 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัดอาลัย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=04-08-2015&group=3&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=04-08-2015&group=3&gblog=16 Tue, 04 Aug 2015 21:54:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=01-08-2015&group=3&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=01-08-2015&group=3&gblog=15 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[สะพานดาว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=01-08-2015&group=3&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=01-08-2015&group=3&gblog=15 Sat, 01 Aug 2015 22:04:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=31-07-2015&group=3&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=31-07-2015&group=3&gblog=14 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ดารณี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=31-07-2015&group=3&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=31-07-2015&group=3&gblog=14 Fri, 31 Jul 2015 21:32:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=28-07-2015&group=3&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=28-07-2015&group=3&gblog=13 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[แด่..เจ้าดอกไม้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=28-07-2015&group=3&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=28-07-2015&group=3&gblog=13 Tue, 28 Jul 2015 21:36:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=27-07-2015&group=3&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=27-07-2015&group=3&gblog=12 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดถึง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=27-07-2015&group=3&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=27-07-2015&group=3&gblog=12 Mon, 27 Jul 2015 21:37:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=26-07-2015&group=3&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=26-07-2015&group=3&gblog=11 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เรารักกันไม่ได้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=26-07-2015&group=3&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=26-07-2015&group=3&gblog=11 Sun, 26 Jul 2015 15:04:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=25-07-2015&group=3&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=25-07-2015&group=3&gblog=10 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[คุยกับกาเหว่า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=25-07-2015&group=3&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=25-07-2015&group=3&gblog=10 Sat, 25 Jul 2015 21:08:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=24-09-2017&group=2&gblog=68 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=24-09-2017&group=2&gblog=68 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ก่อนนั้นฉันโง่อยู่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=24-09-2017&group=2&gblog=68 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=24-09-2017&group=2&gblog=68 Sun, 24 Sep 2017 5:18:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=20-09-2017&group=2&gblog=67 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=20-09-2017&group=2&gblog=67 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ราคะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=20-09-2017&group=2&gblog=67 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=20-09-2017&group=2&gblog=67 Wed, 20 Sep 2017 16:03:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=11-09-2017&group=2&gblog=66 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=11-09-2017&group=2&gblog=66 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[นกกระจอก...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=11-09-2017&group=2&gblog=66 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=11-09-2017&group=2&gblog=66 Mon, 11 Sep 2017 6:59:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=31-08-2017&group=2&gblog=65 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=31-08-2017&group=2&gblog=65 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เหตุที่พี่รัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=31-08-2017&group=2&gblog=65 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=31-08-2017&group=2&gblog=65 Thu, 31 Aug 2017 10:24:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-08-2017&group=2&gblog=64 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-08-2017&group=2&gblog=64 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ควายเฒ่า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-08-2017&group=2&gblog=64 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-08-2017&group=2&gblog=64 Wed, 09 Aug 2017 5:08:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=22-07-2017&group=2&gblog=62 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=22-07-2017&group=2&gblog=62 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[กลอนควายควาย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=22-07-2017&group=2&gblog=62 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=22-07-2017&group=2&gblog=62 Sat, 22 Jul 2017 6:02:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=18-07-2017&group=2&gblog=61 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=18-07-2017&group=2&gblog=61 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[นางฟ้าหน้านาค]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=18-07-2017&group=2&gblog=61 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=18-07-2017&group=2&gblog=61 Tue, 18 Jul 2017 7:13:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=13-07-2017&group=2&gblog=60 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=13-07-2017&group=2&gblog=60 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เบื่อกลอนหวาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=13-07-2017&group=2&gblog=60 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=13-07-2017&group=2&gblog=60 Thu, 13 Jul 2017 7:59:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=03-07-2017&group=2&gblog=59 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=03-07-2017&group=2&gblog=59 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ซ่อน..อ่อนแอ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=03-07-2017&group=2&gblog=59 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=03-07-2017&group=2&gblog=59 Mon, 03 Jul 2017 19:30:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=01-07-2017&group=2&gblog=58 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=01-07-2017&group=2&gblog=58 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ของฝากจากควาย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=01-07-2017&group=2&gblog=58 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=01-07-2017&group=2&gblog=58 Sat, 01 Jul 2017 8:19:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=24-06-2017&group=2&gblog=57 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=24-06-2017&group=2&gblog=57 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ไหทองคำ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=24-06-2017&group=2&gblog=57 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=24-06-2017&group=2&gblog=57 Sat, 24 Jun 2017 11:51:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=11-06-2017&group=2&gblog=56 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=11-06-2017&group=2&gblog=56 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[โลกกลมหรือพรหมแกล้ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=11-06-2017&group=2&gblog=56 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=11-06-2017&group=2&gblog=56 Sun, 11 Jun 2017 12:58:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=28-04-2017&group=2&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=28-04-2017&group=2&gblog=55 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เก้าอี้ดนตรี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=28-04-2017&group=2&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=28-04-2017&group=2&gblog=55 Fri, 28 Apr 2017 6:22:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=28-02-2017&group=2&gblog=54 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=28-02-2017&group=2&gblog=54 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ได้แต่เพียง...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=28-02-2017&group=2&gblog=54 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=28-02-2017&group=2&gblog=54 Tue, 28 Feb 2017 8:06:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=27-01-2017&group=2&gblog=53 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=27-01-2017&group=2&gblog=53 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่มีกลอนประกวด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=27-01-2017&group=2&gblog=53 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=27-01-2017&group=2&gblog=53 Fri, 27 Jan 2017 20:52:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=14-01-2017&group=2&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=14-01-2017&group=2&gblog=52 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ไยต้องซ่อน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=14-01-2017&group=2&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=14-01-2017&group=2&gblog=52 Sat, 14 Jan 2017 20:01:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=31-12-2016&group=2&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=31-12-2016&group=2&gblog=51 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=31-12-2016&group=2&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=31-12-2016&group=2&gblog=51 Sat, 31 Dec 2016 11:13:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=15-12-2016&group=2&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=15-12-2016&group=2&gblog=50 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อรักทักถาม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=15-12-2016&group=2&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=15-12-2016&group=2&gblog=50 Thu, 15 Dec 2016 15:07:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=04-10-2016&group=2&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=04-10-2016&group=2&gblog=49 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ช่วยสอนพี่บ้าง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=04-10-2016&group=2&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=04-10-2016&group=2&gblog=49 Tue, 04 Oct 2016 6:42:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=27-09-2016&group=2&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=27-09-2016&group=2&gblog=48 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ลาก่อนนะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=27-09-2016&group=2&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=27-09-2016&group=2&gblog=48 Tue, 27 Sep 2016 18:28:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=19-09-2016&group=2&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=19-09-2016&group=2&gblog=47 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่รู้สิ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=19-09-2016&group=2&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=19-09-2016&group=2&gblog=47 Mon, 19 Sep 2016 21:12:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=14-09-2016&group=2&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=14-09-2016&group=2&gblog=46 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ทระนง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=14-09-2016&group=2&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=14-09-2016&group=2&gblog=46 Wed, 14 Sep 2016 17:06:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=05-08-2016&group=2&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=05-08-2016&group=2&gblog=45 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้าได้กอด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=05-08-2016&group=2&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=05-08-2016&group=2&gblog=45 Fri, 05 Aug 2016 16:55:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=22-07-2016&group=2&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=22-07-2016&group=2&gblog=44 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[กด Like เพื่อให้รู้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=22-07-2016&group=2&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=22-07-2016&group=2&gblog=44 Fri, 22 Jul 2016 11:34:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=26-06-2016&group=2&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=26-06-2016&group=2&gblog=43 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรักของพี่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=26-06-2016&group=2&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=26-06-2016&group=2&gblog=43 Sun, 26 Jun 2016 9:52:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=21-06-2016&group=2&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=21-06-2016&group=2&gblog=42 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ปรารถนา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=21-06-2016&group=2&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=21-06-2016&group=2&gblog=42 Tue, 21 Jun 2016 14:00:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=11-06-2016&group=2&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=11-06-2016&group=2&gblog=41 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[สุขหรรษาประสาเรา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=11-06-2016&group=2&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=11-06-2016&group=2&gblog=41 Sat, 11 Jun 2016 18:40:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=30-04-2016&group=2&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=30-04-2016&group=2&gblog=40 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[กลอนเฝื่อน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=30-04-2016&group=2&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=30-04-2016&group=2&gblog=40 Sat, 30 Apr 2016 8:27:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=25-04-2016&group=2&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=25-04-2016&group=2&gblog=39 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่เกี่ยวกับฉัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=25-04-2016&group=2&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=25-04-2016&group=2&gblog=39 Mon, 25 Apr 2016 11:07:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=21-04-2016&group=2&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=21-04-2016&group=2&gblog=38 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[รักเธอคนเดียว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=21-04-2016&group=2&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=21-04-2016&group=2&gblog=38 Thu, 21 Apr 2016 15:22:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=19-04-2016&group=2&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=19-04-2016&group=2&gblog=37 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[หนุ่มเรือวัดอรุณ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=19-04-2016&group=2&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=19-04-2016&group=2&gblog=37 Tue, 19 Apr 2016 2:39:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=14-04-2016&group=2&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=14-04-2016&group=2&gblog=36 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอรดน้ำหน่อย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=14-04-2016&group=2&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=14-04-2016&group=2&gblog=36 Thu, 14 Apr 2016 8:01:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=07-04-2016&group=2&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=07-04-2016&group=2&gblog=35 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[คำมั่นสัญญา ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=07-04-2016&group=2&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=07-04-2016&group=2&gblog=35 Thu, 07 Apr 2016 4:27:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=28-03-2016&group=2&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=28-03-2016&group=2&gblog=34 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เอาล่ะวะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=28-03-2016&group=2&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=28-03-2016&group=2&gblog=34 Mon, 28 Mar 2016 11:36:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=20-03-2016&group=2&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=20-03-2016&group=2&gblog=33 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่เอาไปไหน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=20-03-2016&group=2&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=20-03-2016&group=2&gblog=33 Sun, 20 Mar 2016 11:15:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=01-03-2016&group=2&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=01-03-2016&group=2&gblog=32 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[กลอนกล่อม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=01-03-2016&group=2&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=01-03-2016&group=2&gblog=32 Tue, 01 Mar 2016 20:45:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=26-02-2016&group=2&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=26-02-2016&group=2&gblog=31 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[บอกใครไม่ได้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=26-02-2016&group=2&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=26-02-2016&group=2&gblog=31 Fri, 26 Feb 2016 20:47:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=25-02-2016&group=2&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=25-02-2016&group=2&gblog=30 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ปล่อย..ให้ผ่านไป]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=25-02-2016&group=2&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=25-02-2016&group=2&gblog=30 Thu, 25 Feb 2016 18:47:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=24-02-2016&group=2&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=24-02-2016&group=2&gblog=29 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[มอบสู่..ทุกคู่รัก ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=24-02-2016&group=2&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=24-02-2016&group=2&gblog=29 Wed, 24 Feb 2016 11:55:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=14-02-2016&group=2&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=14-02-2016&group=2&gblog=28 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[สายสร้อยรัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=14-02-2016&group=2&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=14-02-2016&group=2&gblog=28 Sun, 14 Feb 2016 8:42:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=01-01-2016&group=2&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=01-01-2016&group=2&gblog=27 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีใหม่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=01-01-2016&group=2&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=01-01-2016&group=2&gblog=27 Fri, 01 Jan 2016 8:07:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=31-12-2015&group=2&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=31-12-2015&group=2&gblog=26 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ส่งความสุขปีวอก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=31-12-2015&group=2&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=31-12-2015&group=2&gblog=26 Thu, 31 Dec 2015 7:28:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=31-08-2015&group=2&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=31-08-2015&group=2&gblog=25 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[แค่มีเธอ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=31-08-2015&group=2&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=31-08-2015&group=2&gblog=25 Mon, 31 Aug 2015 23:17:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=25-08-2015&group=2&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=25-08-2015&group=2&gblog=24 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพียงแค่นั้น..เอื้องเอย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=25-08-2015&group=2&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=25-08-2015&group=2&gblog=24 Tue, 25 Aug 2015 21:06:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=24-08-2015&group=2&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=24-08-2015&group=2&gblog=23 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[สงสัย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=24-08-2015&group=2&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=24-08-2015&group=2&gblog=23 Mon, 24 Aug 2015 20:42:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=23-08-2015&group=2&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=23-08-2015&group=2&gblog=22 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เอาหนูไหม?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=23-08-2015&group=2&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=23-08-2015&group=2&gblog=22 Sun, 23 Aug 2015 22:01:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=22-08-2015&group=2&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=22-08-2015&group=2&gblog=21 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ไร้เหตุผล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=22-08-2015&group=2&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=22-08-2015&group=2&gblog=21 Sat, 22 Aug 2015 22:29:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=21-08-2015&group=2&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=21-08-2015&group=2&gblog=20 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[คนใจร้าย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=21-08-2015&group=2&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=21-08-2015&group=2&gblog=20 Fri, 21 Aug 2015 22:02:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=12-08-2015&group=2&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=12-08-2015&group=2&gblog=19 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ใครให้เรี่ยวแรง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=12-08-2015&group=2&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=12-08-2015&group=2&gblog=19 Wed, 12 Aug 2015 6:25:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=11-08-2015&group=2&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=11-08-2015&group=2&gblog=18 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[รักแม่ทุกวัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=11-08-2015&group=2&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=11-08-2015&group=2&gblog=18 Tue, 11 Aug 2015 7:14:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=08-08-2015&group=2&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=08-08-2015&group=2&gblog=17 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[โลกงามด้วยความรัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=08-08-2015&group=2&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=08-08-2015&group=2&gblog=17 Sat, 08 Aug 2015 21:26:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=02-08-2015&group=2&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=02-08-2015&group=2&gblog=16 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[รักเจ้าที่ใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=02-08-2015&group=2&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=02-08-2015&group=2&gblog=16 Sun, 02 Aug 2015 20:23:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=22-07-2015&group=2&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=22-07-2015&group=2&gblog=15 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่อยากเห็นเธอเศร้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=22-07-2015&group=2&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=22-07-2015&group=2&gblog=15 Wed, 22 Jul 2015 22:07:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=18-07-2015&group=2&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=18-07-2015&group=2&gblog=14 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เราดูดาวดวงเดียวกัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=18-07-2015&group=2&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=18-07-2015&group=2&gblog=14 Sat, 18 Jul 2015 21:10:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=17-07-2015&group=2&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=17-07-2015&group=2&gblog=13 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[กล่อมน้องนิทรา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=17-07-2015&group=2&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=17-07-2015&group=2&gblog=13 Fri, 17 Jul 2015 21:19:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=16-07-2015&group=2&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=16-07-2015&group=2&gblog=12 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ผิดเพราะรัก ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=16-07-2015&group=2&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=16-07-2015&group=2&gblog=12 Thu, 16 Jul 2015 20:18:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=13-07-2015&group=2&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=13-07-2015&group=2&gblog=11 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ดีใจโว๊ย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=13-07-2015&group=2&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=13-07-2015&group=2&gblog=11 Mon, 13 Jul 2015 21:07:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=10-07-2015&group=2&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=10-07-2015&group=2&gblog=10 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[มอบแด่ขวัญกัลยา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=10-07-2015&group=2&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=10-07-2015&group=2&gblog=10 Fri, 10 Jul 2015 19:57:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=11-09-2015&group=7&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=11-09-2015&group=7&gblog=9 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๘)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=11-09-2015&group=7&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=11-09-2015&group=7&gblog=9 Fri, 11 Sep 2015 11:39:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-09-2015&group=7&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-09-2015&group=7&gblog=8 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๗)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-09-2015&group=7&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-09-2015&group=7&gblog=8 Wed, 09 Sep 2015 17:41:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=08-09-2015&group=7&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=08-09-2015&group=7&gblog=7 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๖)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=08-09-2015&group=7&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=08-09-2015&group=7&gblog=7 Tue, 08 Sep 2015 22:15:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=07-09-2015&group=7&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=07-09-2015&group=7&gblog=6 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๕)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=07-09-2015&group=7&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=07-09-2015&group=7&gblog=6 Mon, 07 Sep 2015 22:35:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=06-09-2015&group=7&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=06-09-2015&group=7&gblog=5 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๔)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=06-09-2015&group=7&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=06-09-2015&group=7&gblog=5 Sun, 06 Sep 2015 21:39:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=05-09-2015&group=7&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=05-09-2015&group=7&gblog=4 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๓)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=05-09-2015&group=7&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=05-09-2015&group=7&gblog=4 Sat, 05 Sep 2015 20:46:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=04-09-2015&group=7&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=04-09-2015&group=7&gblog=3 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๒)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=04-09-2015&group=7&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=04-09-2015&group=7&gblog=3 Fri, 04 Sep 2015 21:04:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=03-09-2015&group=7&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=03-09-2015&group=7&gblog=2 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงศึกอยุธยา (๑)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=03-09-2015&group=7&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=03-09-2015&group=7&gblog=2 Thu, 03 Sep 2015 9:57:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=04-07-2015&group=6&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=04-07-2015&group=6&gblog=9 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์ (๙)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=04-07-2015&group=6&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=04-07-2015&group=6&gblog=9 Sat, 04 Jul 2015 6:35:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=03-07-2015&group=6&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=03-07-2015&group=6&gblog=8 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์ (๘)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=03-07-2015&group=6&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=03-07-2015&group=6&gblog=8 Fri, 03 Jul 2015 6:44:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=02-07-2015&group=6&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=02-07-2015&group=6&gblog=7 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์ (๗)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=02-07-2015&group=6&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=02-07-2015&group=6&gblog=7 Thu, 02 Jul 2015 6:47:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=28-06-2015&group=6&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=28-06-2015&group=6&gblog=6 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์ (๖)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=28-06-2015&group=6&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=28-06-2015&group=6&gblog=6 Sun, 28 Jun 2015 5:58:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=25-06-2015&group=6&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=25-06-2015&group=6&gblog=5 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์ (๕)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=25-06-2015&group=6&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=25-06-2015&group=6&gblog=5 Thu, 25 Jun 2015 7:35:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=23-06-2015&group=6&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=23-06-2015&group=6&gblog=4 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์ (๔)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=23-06-2015&group=6&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=23-06-2015&group=6&gblog=4 Tue, 23 Jun 2015 13:54:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=19-06-2015&group=6&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=19-06-2015&group=6&gblog=3 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์ (๓)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=19-06-2015&group=6&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=19-06-2015&group=6&gblog=3 Fri, 19 Jun 2015 7:17:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=18-06-2015&group=6&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=18-06-2015&group=6&gblog=2 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์ (๒)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=18-06-2015&group=6&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=18-06-2015&group=6&gblog=2 Thu, 18 Jun 2015 5:22:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=15-06-2015&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=15-06-2015&group=6&gblog=1 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์ (๑)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=15-06-2015&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=15-06-2015&group=6&gblog=1 Mon, 15 Jun 2015 9:12:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=28-08-2015&group=5&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=28-08-2015&group=5&gblog=9 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ใคร?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=28-08-2015&group=5&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=28-08-2015&group=5&gblog=9 Fri, 28 Aug 2015 20:32:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=18-08-2015&group=5&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=18-08-2015&group=5&gblog=8 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[โลกของเรา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=18-08-2015&group=5&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=18-08-2015&group=5&gblog=8 Tue, 18 Aug 2015 21:55:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=17-08-2015&group=5&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=17-08-2015&group=5&gblog=7 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ครวญ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=17-08-2015&group=5&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=17-08-2015&group=5&gblog=7 Mon, 17 Aug 2015 22:32:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=16-08-2015&group=5&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=16-08-2015&group=5&gblog=6 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ผ่านไป]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=16-08-2015&group=5&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=16-08-2015&group=5&gblog=6 Sun, 16 Aug 2015 23:01:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=10-08-2015&group=5&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=10-08-2015&group=5&gblog=5 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดเรื่อยเปื่อย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=10-08-2015&group=5&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=10-08-2015&group=5&gblog=5 Mon, 10 Aug 2015 19:59:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=19-07-2015&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=19-07-2015&group=5&gblog=3 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ในวงโคจร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=19-07-2015&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=19-07-2015&group=5&gblog=3 Sun, 19 Jul 2015 21:27:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=12-07-2015&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=12-07-2015&group=5&gblog=2 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[กุสะลากับหลวงตามาก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=12-07-2015&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=12-07-2015&group=5&gblog=2 Sun, 12 Jul 2015 20:09:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-06-2015&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-06-2015&group=5&gblog=1 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ในหนทางข้างหน้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-06-2015&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-06-2015&group=5&gblog=1 Tue, 09 Jun 2015 11:52:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=30-07-2015&group=4&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=30-07-2015&group=4&gblog=9 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[คนบาป]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=30-07-2015&group=4&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=30-07-2015&group=4&gblog=9 Thu, 30 Jul 2015 6:52:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=29-07-2015&group=4&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=29-07-2015&group=4&gblog=8 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[เนื่องในวันภาษาไทย (๒๙ กรกฎาคม)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=29-07-2015&group=4&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=29-07-2015&group=4&gblog=8 Wed, 29 Jul 2015 11:46:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=11-07-2015&group=4&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=11-07-2015&group=4&gblog=7 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[โหมโรง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=11-07-2015&group=4&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=11-07-2015&group=4&gblog=7 Sat, 11 Jul 2015 21:52:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=30-06-2015&group=4&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=30-06-2015&group=4&gblog=6 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ ม้าเทศ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=30-06-2015&group=4&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=30-06-2015&group=4&gblog=6 Tue, 30 Jun 2015 8:46:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=29-06-2015&group=4&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=29-06-2015&group=4&gblog=5 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ศปศ.๕๑]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=29-06-2015&group=4&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=29-06-2015&group=4&gblog=5 Mon, 29 Jun 2015 6:43:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=26-06-2015&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=26-06-2015&group=4&gblog=4 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ไหว้ครู..เนื่องในวันครู]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=26-06-2015&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=26-06-2015&group=4&gblog=4 Fri, 26 Jun 2015 5:04:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-06-2015&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-06-2015&group=4&gblog=3 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[กูให้มึงเป็นคนดี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-06-2015&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-06-2015&group=4&gblog=3 Tue, 09 Jun 2015 7:51:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-06-2015&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-06-2015&group=4&gblog=2 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ยงยุทธ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-06-2015&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-06-2015&group=4&gblog=2 Tue, 09 Jun 2015 8:52:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=08-06-2015&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=08-06-2015&group=4&gblog=1 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ยิ่งกว่าเจ้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=08-06-2015&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=08-06-2015&group=4&gblog=1 Mon, 08 Jun 2015 9:12:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=24-07-2015&group=3&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=24-07-2015&group=3&gblog=9 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[รำพึงถึงเพื่อน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=24-07-2015&group=3&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=24-07-2015&group=3&gblog=9 Fri, 24 Jul 2015 19:32:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=20-07-2015&group=3&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=20-07-2015&group=3&gblog=7 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ตานี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=20-07-2015&group=3&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=20-07-2015&group=3&gblog=7 Mon, 20 Jul 2015 22:12:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=17-06-2015&group=3&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=17-06-2015&group=3&gblog=6 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ดาวประกายพรึก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=17-06-2015&group=3&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=17-06-2015&group=3&gblog=6 Wed, 17 Jun 2015 4:39:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=16-06-2015&group=3&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=16-06-2015&group=3&gblog=5 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ดาวประจำเมือง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=16-06-2015&group=3&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=16-06-2015&group=3&gblog=5 Tue, 16 Jun 2015 7:40:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=13-06-2015&group=3&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=13-06-2015&group=3&gblog=4 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[พรุ่งนี้จะยังรักเธอไหม?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=13-06-2015&group=3&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=13-06-2015&group=3&gblog=4 Sat, 13 Jun 2015 5:24:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=12-06-2015&group=3&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=12-06-2015&group=3&gblog=3 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[คอย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=12-06-2015&group=3&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=12-06-2015&group=3&gblog=3 Fri, 12 Jun 2015 5:08:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=10-06-2015&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=10-06-2015&group=3&gblog=2 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[สะแกกรัง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=10-06-2015&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=10-06-2015&group=3&gblog=2 Wed, 10 Jun 2015 12:09:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=07-06-2015&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=07-06-2015&group=3&gblog=1 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ขออภัย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=07-06-2015&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=07-06-2015&group=3&gblog=1 Sun, 07 Jun 2015 12:13:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-07-2015&group=2&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-07-2015&group=2&gblog=9 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[หัวใจผุผุ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-07-2015&group=2&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=09-07-2015&group=2&gblog=9 Thu, 09 Jul 2015 20:09:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=07-07-2015&group=2&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=07-07-2015&group=2&gblog=8 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[วัยทอง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=07-07-2015&group=2&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=07-07-2015&group=2&gblog=8 Tue, 07 Jul 2015 14:35:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=01-07-2015&group=2&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=01-07-2015&group=2&gblog=7 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[พี่เจ้าชู้..รู้อย่างไร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=01-07-2015&group=2&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=01-07-2015&group=2&gblog=7 Wed, 01 Jul 2015 10:09:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=27-06-2015&group=2&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=27-06-2015&group=2&gblog=6 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่เจอกันนาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=27-06-2015&group=2&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=27-06-2015&group=2&gblog=6 Sat, 27 Jun 2015 7:30:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=21-06-2015&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=21-06-2015&group=2&gblog=5 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ดาวล้อเดือน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=21-06-2015&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=21-06-2015&group=2&gblog=5 Sun, 21 Jun 2015 6:33:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=20-06-2015&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=20-06-2015&group=2&gblog=4 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[ถึง..สาวเพชร ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=20-06-2015&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=20-06-2015&group=2&gblog=4 Sat, 20 Jun 2015 7:42:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=14-06-2015&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=14-06-2015&group=2&gblog=3 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[บุพเพสันนิวาส ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=14-06-2015&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=14-06-2015&group=2&gblog=3 Sun, 14 Jun 2015 5:26:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=11-06-2015&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=11-06-2015&group=2&gblog=2 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากได้ยิน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=11-06-2015&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=11-06-2015&group=2&gblog=2 Thu, 11 Jun 2015 4:37:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=07-06-2015&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=07-06-2015&group=2&gblog=1 https://oldbuff.bloggang.com/rss <![CDATA[หัวใจดวงนี้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=07-06-2015&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldbuff&month=07-06-2015&group=2&gblog=1 Sun, 07 Jun 2015 11:48:00 +0700